Diensten

Leer een waarderend gesprek te organiseren

Verandering begint bij jezelf
Om het anders te gaan doen, begin je met anders te leren kijken; naar jezelf en naar de wereld om je heen. Want hoe je kijkt, bepaalt wat je ziet en wat je vervolgens doet.
Gebruik de VIBAS Changemakers Circle om jezelf – én anderen! – krachtige vragen te stellen over dat wat je werkelijk belangrijk vindt en waar je méér van wilt zien.

Ambitie: Alle neuzen dezelfde kant op laten wijzen en het samenwerken op gang brengen

Voor wie:
Voor iedereen die nieuwe inzichten wil opdoen, onderlinge relaties wil versterken en met plezier werken.

Neem contact op

Leer hoe je een organisatie in beweging brengt

Zoek de drijvende kracht in de organisatie, het team, de persoon
Gebruik de VIBAS Changemakers Circle om het aanwezige creatieve potentieel van mensen aan te wakkeren en om te zetten in positieve kracht en energie.
– Organiseer waarderende gesprekken met elkaar;
– Stel jezelf (én anderen!) krachtige vragen over dat wat je werkelijk belangrijk vindt en waar je méér van wilt weten;
– Bepaal het actuele collectieve kernthema, stel gezamenlijke doelen en maak samen een uitvoerplan.

Ambitie: Realistisch uitvoerplan 

Ik leer je kijken naar wat goed gaat en hoe je die aanpak in de toekomst verder kunt uitbreiden. Zo raken mensen uit alle lagen van je organisatie betrokken bij het veranderingsplan. Doordat je alle personeelsleden mede-eigenaar van het uitvoerplan maakt, zal de voorgenomen verandering worden gedragen op de werkvloer. Dit voorkomt rework-kosten om fouten te herstellen.

Voor wie:

Voor organisaties waar strategie-implementatie, cultuurverandering, reorganisatie, overname, bedrijfsoverdracht of software-implementatie een grote rol spelen.

Neem contact op

Leer hoe je prestaties op de werkvloer aantoonbaar verbetert

Het gezamenlijke doel daadwerkelijk realiseren
Om een gezamenlijk doel te realiseren, gebruik je de VIBAS Changemakers Circle voor gedragsverandering.

Stel jezelf één belangrijke vraag: hoe krijg ik de mensen op de werkvloer zover, dat ze doen wat ik wil? Zolang de consequenties van gedragsverandering niet duidelijk zijn (als je dit doet, dan krijg je dat), heeft het vertellen of vragen wat je moet doen geen of slechts tijdelijk effect. Vertaal het gezamenlijke doel naar gewenst gedrag. Kijk naar dingen die goed gaan en richt je vooral op het belonen van gewenst gedrag dat bijdraagt aan het gezamenlijke doel. Alleen zo realiseer je dat mensen op de werkvloer doen wat jij wilt.

DATA-ANALYSE van gewenst gedrag

Meten is weten. Zorg dat je data bijhoudt van het gewenste (concrete) gedrag van je personeel in specifieke situaties. De output daarvan (bijvoorbeeld in de vorm van een grafiek) kun je in je organisatie gebruiken om prestaties te verbeteren en verandering te laten slagen. Je meet zo specifiek gedrag en kunt dat vervolgens objectief bespreken.

Ambitie: Duurzame verandering

De VIBAS Changemakers Circle helpt daadwerkelijk om het gewenste gedrag stapje voor stapje te bereiken en voorkomt ook dat je terugvalt in oude gedragspatronen. Door hiermee te werken, slijt je goede gewoontes in en beïnvloed je het veranderingsproces op een duurzame manier.

Voor wie:

Voor organisaties die het beste uit mensen willen halen en prestaties op de werkvloer aantoonbaar willen verbeteren.

Neem contact op