Heb je ooit een bos zien groeien?

We zien een bos zich nooit verplaatsen of bewegen. Een bos staat altijd stil. Het groeiproces en de transformatie van een bos is onmerkbaar en onbereikbaar. Wij als mens kunnen dit nauwelijks beïnvloeden. Daarom is een bos ontzettend krachtig: het is er en zal er altijd zijn.

Hoe staat het met de groei en ontwikkeling van organisaties? Hebben wij hier invloed op? Een organisatie is te vergelijken met een bos. Daarom geloof ik niet in een rationele oplossing met slimme, strategische bedrijfsplannen. Groei c.q. ontwikkeling zal ook zeker niet in gang kunnen worden gezet door ‘goede managers’.

De ontwikkeling en groei van een organisatie begint als we onszelf de vraag stellen: ‘Waarom willen we groeien? En vervolgens: ‘Wat zijn de kwaliteiten achter onze ambitie om te groeien? Hoe kunnen wij deze in de toekomst meer naar voren laten komen?’

Het gaat hierbij niet om cijfers, doelen of resultaten, maar om gevoelens die we serieus nemen en hardop uitspreken. Over dromen en beelden, die we met elkaar delen: ‘Hoe ziet onze toekomst eruit?’.

Belangrijke ingrediënten voor de groei en het ‘ontwikkelrecept’ van een organisatie zijn:

–   een veilige omgeving creëren, waarin mensen met verschillende achtergronden en talenten kunnen experimenteren met hun eigen ideeën;

–   het faciliteren van een ontmoetingsplek en een dialoog;

–   de focus op het proces in plaats van de inhoud;

–   het proces begeleiden, mensen motiveren en inspireren.

Hieruit zal een krachtige, authentieke energie ontstaan, welke zorgt voor de ontwikkeling en groei. Dezelfde als de natuurlijke energie van creatie, zoals die van de zon, regen en wind in een bos.

Ik heb geleerd om me bewust te zijn van mijn rol als ‘changemaker’.

De metafoor van een groeiend bos inspireert mij op zoek te gaan naar de levenskracht van een organisatie. Het helpt mij kwaliteiten van een organisatie te zien en waarderen. Mensen met hart en hoofd verbinden, de aanwezige kracht aanwakkeren en omzetten in een beweging richting de gewenste toekomst. De toekomst van een organisatie, ongrijpbaar in haar transformatie, maar sterk in haar zijn.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding